طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

اجرای وکالت و چگونگی آن

با پذیرفتن وکالت، وکیل به گونه ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می­گردد. وکیل می­تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، اما تا زمانی که ارتباط حقوقی باقی می باشد، بایستی آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده می باشد، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن می باشد. وکیل، نایب و امین موکل می باشد و بیش از هر چیز بایستی در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.

آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟ در موردی که وکیل مامور انجام معامله­ای شده می باشد، آیا می­تواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونه­ای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟

در صحت چنین معامله­ای از دو جهت تردید شده می باشد:

عقد از توافق دو اراده به وجود می­آید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام می­خواهند تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمی­تواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.

بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر گردد، وکیل در صورتی می­تواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی “ممکن می باشد طرفین یا یکی از آن­ها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن می باشد که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به اقدام آورد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی “در صورتی که وکالت به گونه اطلاق داده گردد، وکیل نمی­تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.

2-4-7- وکالت قانونی

وکالت قانونی وکالتی می باشد که قانون بر طرفین تحمیل می­کند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به بیانی دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکرده­اند و وارد ارتباط حقوقی وکالت نشده­اند .در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز قانونی می­تواند مصداق پیدا کند و آن وقتی می باشد که برات از طرف برات­گیر رد گردد و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهرنویس­ها قبول می­کند و تا زمانی که برات تأدیه نشده می باشد، ثالث جانشین دارنده برات می­گردد و همه حقوق دارنده برات را پیش روی برات دهنده و ظهرنویس­ها خواهد داشت. قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده می باشد و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده می باشد و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده می باشد. ماده ۲۷۱ قانون تجارت در این ارتباط می گوید: “شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته می باشد دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات می باشد.”

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد